SEMANAIS NEWS DO 29 DE XUÑO AO 4 DE XULLO DE 2015
08 de Julio de 2015

1. DENUNCIA DE CSI•F NO FRAUDE NAS OPOSICIÓNS DE TURISMO
2. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN MANTIDA COA DIRECCION XERAL DE FUNCIÓN PUBLICA, PREVIA Á MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPRGADOS PÚBLICOS DO DÍA 7 DE XUÑO
3. A XUNTA DE GALICIA PREVÉ MANTER A COBERTURA DE POSTOS DE XEFATURA DE SERVIZO POLO SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN
4. ALEGACIONS Á LEI DE EMPREGO PÚBLICO, CONCURSOS DE TRASLADOS E PROMOCIÓN INTERNA FORMULADAS POR DIVERSAS ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS DISTINTOS DOS QUE OSTENTAN A REPRESENTACIÓN LEGAL DOS TRABALLADORES DA XUNTA DE GALICIA
5. NOTA INFORMATIVA DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA XUNTA DE GALICIA - PLENO ORDINARIO, 1 DE XULLO
6. PRAZO PARA O ENVÍO DE ALEGACIÓNS A CSIF PARA AS VINDEIRAS NEGOCIACIÓNS EN MATERIA DE PERSOAL NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA
7. CALENDARIO LABORAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O 2016
8. NOVAS DE FUNCIÓN PÚBLICA NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA: PROCESOS SELECTIVOS, CONCURSO DE TRASLADOS E LISTAS DE CONTRATACIÓN
9. PROCESOS SELECTIVOS NO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE GALICIA
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
11. OUTRAS NOVAS: ENSINO, ORZAMENTOS, INTEGRACIÓNS, FORMACIÓN, BOLSAS, SAÚDE LABORAL, LEXISLACIÓN
12. AS ADMINISTRACIÓNS E O ENSINO QUEDAN FORA DA CREACIÓN DE EMPREGO E OS EFECTIVOS CAEN AO MÍNIMO ANUAL
13. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL PROVOCARÁ ATASCOS JUDICIALES POR LA FALTA DE ADAPTACIÓN INFORMÁTICA
14. LA ADMINISTRACIÓN CARECE DE MEDIOS PARA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
15. THE WEEKLY PRESS

Ver Galería