SEMANAISNEWS DO 1 AO 6 DE XUÑO DE 2015
15 de Junio de 2015

1. NOTA INFORMATIVA SOBRE A LEI DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA. POSTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN
2. NOTA INFORMATIVA SOBRE A XUNTANZA DA MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DA CONSELLERÍA DE FACENDA
3. NOTA INFORMATIVA SOBRE A COMISIÓN DE PERSOAL - 5 DE MAIO
4. NOTA INFORMATIVA SOBRE A PROMOCIÓN INTERNA DOS CORPOS XERAIS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
5.. NOTA DE PRENSA "AXENTES MEDIOAMBIENTAIS"
6. AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS É O ÚNICO SECTOR QUE DESTRÚE EMPREGO NO MES DE MAIO
7. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
8. OFERTAS PÚBLICA DE EMPREGO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
9. CSI•F GAÑA AS ELECCIÓNS SINDICAIS DE PERSOAL LABORAL EN MEDIO RURAL E MAR
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
11. PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
12. OUTRAS NOVAS: RPT, MODIFICACIÓNS CONCURSO TRASLADOS, XORNADAS, BOLSAS, COMPLEMENTO MATERNIDADE...
13. GUÍA DE PRIMERIOS AUXILIOS: PREVENCIÓN E COMA ACTUAR ANTE OS CALAMBRES MUSCULARES, INSOLACIÓN E GOLPE DE CALOR
14. WEEKLY PRESS
15. SOLIDARIDADE NA EMPRESA: CONVENIO CSIF GALICIA - AECC XUÑO 2015

Ver Galería