NEWS SEMANAIS DO 18 AO 23 DE MAIO DE 201
26 de Mayo de 2015

1. CONCURSO DE TRASLADOS DE FUNCIONARIOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA
2. NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS E DA COMISIÓN DE PERSOAL - 18 DE MAIO
3. NOTA INFORMATIVA DO PLENO COMITÉ INTERCENTROS - 19 DE MAIO
4. NOTA INFORMATIVA DA PROPOSTA DE ACTUACIÓN CONXUNTA DAS OO.SS. PRESENTES NA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS EN MATERIA DE PROMOCIÓN INTERNA
5. NOTA INFORMATIVA SOBRE A PAGA EXTRAORDINARIA DO PERSOAL DA FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS (FUNGA)
6. O XULGADO DO SOCIAL DE SANTIAGO DALLE A RAZÓN AOS TRABALLADORES DE TURGALICIA
7. ALEGACIÓNS AO BORRADOR DA ORDE POLA QUE SE CONVOCA O INGRESO, POLA QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, NOS SUBGRUPOS A1, A2, C1 E C2.
8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
9. ACTIVIDADES FORMATIVAS DO INAP PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN
10. PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA - CONVOCATORIAS E SEGUIMENTO
11. OUTRAS NOVAS: DECRETO DE LISTAS, .GAL, PROBAS, IT
12. LA OIT PIDE AUMENTAR LA PROTECCIÓN PARA EL EMPLEO PRECARIO
13. WEEKLY PRESS

Ver Galería