SEMANAISNEWS do 11 ao 16 de maio de 2015.pdf
19 de Mayo de 2015

1. INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A DEVOLUCIÓN PROPORCIONAL DA PAGA EXTRA DE DO 2012
2. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA
3. LISTAS DE CONTRATACIÓN NA ADMNISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
4. CSIF RECLAMA AO GOBERNO UN PLAN CONTRA A TEMPORALIDAD NO CONXUNTO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
5. CSIF RECLAMA AO GOBERNO NEGOCIAR UNA SUBIDA SALARIAL TAMBIÉN PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
6. CSIF RECLAMA A LA ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LAS AGRESIONES
7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
9. BOLSAS DE ESTUDO E DE FORMACIÓN PRÁCTICA
10. OUTRAS NOVAS: PROCESOS SELECTIVOS, PRAZAS ESCOLAS INFANTÍS, .GAL
11. WEEKLY PRESS

Ver Galería