SEMANAISNEWS do 27 de abril ao 2 de maio de 2015
05 de Mayo de 2015

LEI 2/2015, DO 29 DE ABRIL, DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA

1. CSI-F DENUNCIA ANTE VALEDOR DO POBO IRREGULARIDADES E A OBSTRUCCIÓN DE AMTEGA PARA FACILITAR A CONCILIACIÓN DOS EMPREGADOS PÚBLICOS A TRAVÉS DO TELETRABALLO
2. ALEGACIÓNS DA CSI•F ÁS PROPOSTAS DE ACORDO SOBRE AS CONDICIÓNS ESPECIAIS DE TRABALLO DO PERSOAL DOS CENTROS DE XESTIÓN PROPIA DO ÁREA DE BENESTAR DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
3. NOTA RESUMO DA REUNIÓN DÁ MESA DE NEGOCIACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR - 21 DE ABRIL DO 2015
4. O MINISTRO DE XUSTIZA CONFIRMA A CSIF O ABANDONO DEFINITIVO DA PRIVATIZACIÓN DO REXISTRO CIVIL
5. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
6. LEI 1/2015, DO 1 DE ABRIL, DE GARANTÍA DA CALIDADE DOS SERVIZOS PÚBLICOS E DA BOA ADMINISTRACIÓN
7. DEREITOS ELECTORAIS DO PERSOAL AO SERVIZO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA AS ELECCIÓNS DO 24 DE MAIO
8. PROBAS LIBRES DE AVALIACIÓN DE INFORMÁTICA PARA EMPREGADOS PÚBLICOS - EGAP
9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA
10. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA - AGASP
11. OUTRAS NOVAS: LEXISLACIÓN, BOLSAS, AXUDAS, ETC.
12. ATOPÁMONOS NAS REDES SOCIAIS: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (HT)

Ver Galería