SEMANAISNEWS do 20 ao 25 de abril de 2015
27 de Abril de 2015

SEMANAISNEWS (20 A 25 ABRIL):

1. CARTEL E MANIFESTO DE CSI•F POLO EMPREGO "1º DE MAIO"
2. PROBAS FÍSICAS E DE AGUDEZA VISUAL DO PERSOAL DO SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DA XUNTA DE GALICIA (SPDCIF - 2015)
3. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
4. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
5. A UNIÓN EUROPEA ANALIZA OS RECORTES SANITARIOS NAS MÚTUAS DE FUNCIONARIOS, MILITARES E POLICÍAS
6. O GOBERNO APRAZA A PRIVATIZACIÓN DO REXISTRO CIVIL DEBIDO A MOBILIZACIÓN DOS TRABALLADORES E A PRESIÓN SINDICAL
7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA
8. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO SERGAS PARA O ANO 2015
9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA - EGAP
10. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA - AGASP
11. OUTRAS NOVAS: FORMACIÓN, RPT, OPE, ESTRUTURAS, ETC.
12. O REXISTRO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS PÚBLICAS ACABA DE ACTUALIZARSE
13. SAÚDE LABORAL E PREVENCIÓN DE RISCOS: AS DORES LUMBAIS, SEGUNDA CAUSA DE BAIXA LABORAL. CINCO CLAVES PARA PREVILOS
14. O CONSELLO DE MINISTROS PREPARA O ANTEPROXECTO DA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO
15. ATOPÁMONOS NAS REDES SOCIAIS: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (HT)

Ver Galería