SEMANAISNEWS do 16 ao 21 de marzo de 2015
27 de Marzo de 2015
1. REUNIÓN DO COMITÉ INTERCENTROS PERSOAL LABORAL - 17 DE MARZO
2. NOTA INFORMATIVA - COMISIÓN DE PERSOAL, 17 DE MARZO
3. REUNIÓN DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA XUNTA DE GALICIA - PLENO ORDINARIO DO 19 DE MARZO
4. CSIF DENUNCIA QUE OS ALTOS CARGOS DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO ESTÁN ESQUIVANDO OS RECORTES SALARIAIS...
5. COMISIÓN DE TEMPORALIDAD Y EMPLEO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015
6. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA O ANO 2015 NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
7. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA
9. PROBAS DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
10. CURSO DE PROTECIÓN CIVIL NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
11. CURSOS DE IDIOMAS PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA
12. CURSOS DO INAP PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN GALICIA
13. OUTRAS NOVAS: DENUNCIA CSIF, ACCIÓN SOCIAL, OPE 2015...
14. REGULACIÓN DO CATÁLOGO HOMOXÉNEO DE CATEGORÍAS DO PERSOAL ESTATUTARIO DOS SERVIZOS DE SAÚDE
15. A AXENCIA TRIBUTARIA COMEZA A ABOAR AS NOVAS DEDUCIÓNS POR FAMILIA NUMEROSA E DISCAPACITADOS
16. COMPLEMENTO A MÍNIMOS DAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL
17. XUBILACIÓN - PROLONGACIÓN NO SERVIZO ACTIVO NO RÉXIME DE CLASES PASIVAS
Ver Galería