SEMANAISNEWS DO 2 AO 7 DE FEBREIRO DE 2015
10 de Febrero de 2015

1. REUNIÓN CSI-F CO GRUPO PARLAMENTARIO PSOE - 4 DE FEBREIRO "PROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA"
2. NOTA INFORMATIVA - REUNIÓN RPT DE MEDIO RURAL E DO MAR, 3 DE FEBRERO
3. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
4. NOVAS DE FUNCIÓN PÚBLICA NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
5. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA
6. CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP PARA O PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PARA O ANO 2015
7. CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓN PROFESIONAL PARA O ANO 2015
8. OUTRAS NOVAS
9. O GOBERNO DEVOLVE O 25% DA EXTRA DO ANO 2012, PERO DISCRIMINA A UNS 500.00 EMPREGADOS PÚBLICOS AUTONÓMICOS E DOS CONCELLOS
10. OS TRABALLADORES DAS OFICINAS DE EMPREGO PREPARAN MOBILIZACIÓNS POLO DÉFICIT DAS PLANTILLAS PARA ATENDER AS PRESTACIÓNS DOS CIDADÁNS
11. SAÚDE LABORAL E PREVENCION DE RISCOS. ESTRÉS LABORAL: COMO SOBREVIVIR A UN TRABALLO ESIXENTE
12. REAL DECRETO 967/2014, DE 21 DE NOVIEMBRE, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN Y DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE TÍTULOS Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS...
13. O CONSELLO DE EUROPA DENUNCIA QUE O SALARIO MÍNIMO INTERPORFESIONAL EN ESPAÑA NON GARANTE UN NIVEL DE VIDA DIGNO
14. DEVOLUCIÓN DE COTIZACIONES DOBLES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA PAGA EXTRA DEL AÑO 2012 DEL PERSONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
15. DOAZON DE SANGUE EN SAN CAETANO
16. TABOA SALARIAL 2015. PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA XUNTA DE GALICIA

Ver Galería
Ficheros Adjuntos: