Cadro Resume Retribucións 2015 Funcionarios e Persoal Laboral da Xunta de Galicia
04 de Febrero de 2015

Xúntase no arquivo anexo un cadro resume das retribucións 2015 para os funcionarios e persoal laboral da Xunta de Galicia.

Ver Galería