USC: 10 Concursos públicos para a elaboración de listas de espera de personal docente e investigador contratado interino
27 de Octubre de 2020

USC: Concursos públicos para a elaboración de listas de agarda de persoal docente e investigador (PDI) contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables de distintas áreas de coñecemento para o curso 2020/21

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020 por la que se convoca concurso público para la elaboración de listas de espera de personal docente e investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes urgentes e inaplazables de distintas áreas de conocimiento para el curso académico 2020/21.

Prazo de presentación de solicitudes: comeza o día 27/10/20 e remata o 05/11/2020.

Concursos L083 a L092/20-21 (listas de agarda): AQUÍ