BAREMACIÓN DEFINITIVA FASE CONCURSO OPE AUXILIAR ENFERMERIA
26 de Enero de 2011

Publicar no anexo I desta resolución, as puntuacións definitivas da baremación da fase de concurso, obtidas polos/as aspirantes da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e ademais na páxina web www.sergas.es.