RELACIÓN PRAZAS PARA ELECCIÓN DESTINO FEA PSIQUIATRÍA.
24 de Enero de 2011

Publicada a relación de prazas vacantes que se lles ofertarán aos/as aspirantes seleccionados/as en ambos os dous procesos selectivos da categoría de facultativo/a especialista da área de psiquiatría de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, indicando a localidade e institución sanitaria onde se sitúan as prazas ofertadas.

Prazo de presentación --> 7 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución.