ORDE CONFECCIÓN NÓMINAS 2011
21 de Enero de 2011

Orde do 14 de xaneiro de 2011 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2011.