TRASPASO SERVIZOS SANITARIOS DEPUTACIÓN LUGO
13 de Enero de 2011

Corrección de erros.-Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo.