TRASPASO SERVIZOS SANITARIOS DEPUTACIÓN LUGO
31 de Diciembre de 2010

Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo.