NOVO PACTO DE CONTRATACIÓNS
17 de Diciembre de 2010A Administración fai entrega do texto do Novo Pacto e comenta que é DEFINITIVO, e xa non caben alegacións, para a segunda quincena de Xaneiro de 2011, van convocar ás OO.SS para darnos o pouco que falta do Baremo e xa tramitalo para firma e publicación en DOG.