NOVAS DA SANIDADE 16-30 DE XUÑO
02 de Julio de 2019
1. PUBLICADA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E A RESO LUCIÓN PROVISIONAL DO CICLO DE ADXUDICACIÓN CORRESPONDENTE AO ANO 2019 DO CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE DE TODAS AS CATEGORÍAS CONVOCADAS.
2. PUBLICADO O MODELO DEFINITIVO DE RESPOSTAS E AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á CATEGORÍA DE ENFERMERIA.
3. INFORMACIÓN CARREIRA PROFESIONAL.
4. PUBLICADAS LISTAS DEFINITIVAS DE DIVERSAS CATEGORÍAS.
5. PUBLICADAS LISTAS PROVISIONAIS CONTRATACIÓNS.
6. PUBLICADA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS E A RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA 1ª FASE DO CONCURSO DE TRASLADOS PARA A COBERTURA DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL SANITARIO FUNCIONARIO INCLUÍDO BAIXO O ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LEI 17/1989.
7. INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO DOUTROS SERVIZOS DE SAÚDE.
8. CSIF GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA JUSTICIA.
9. FORMACIÓN CSIF.
10. ACCIÓN SOCIAL.
11. NOVAS DESTACADAS NA WEB DO SERGAS.
12. NOVAS DESTACADAS NA WEB DE CSIF.