Resolución Listado Provisional Baremación e Anexo
14 de Junio de 2017

Publícase na intranet da EOXI de Santiago a baremación provisional dos aspirantes admitidos na convocatoria de mobilidade voluntaria (acoplamento interno) das categorías de : Técnico especialista de laboratorio (TEL), terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e matrona.

Prazo de reclamacións: 15 días hábiles.