Instrucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos de data 20 de abril de 2017 en relación coas incorporacións e cesamentos de persoal como consecuencia da finalización do proceso selectivo das categorías sanitarias de diplomado e técnico
26 de Abril de 2017