NOVAS DE SANIDADE DO 6 AO 18 DE ABRIL
19 de Abril de 2017

1. OPE SERGAS 2015/2016: LISTAS DE ADMITIDOS E ASPIRANTES EXENTOS DO EXAME DE LINGUA GALEGA

2. NOVIDADES DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN DO SERGAS E DE FUNCIONARIOS DA LEI 17

3. NOVAS DESTACADAS NA WEB DO SERGAS

4. PROCEDEMENTO DE MOBILIDADE INTERNA VOLUNTARIA NO HOSPITAL DA COSTA-BURELA

5. CONVOCATORIA DAS PROBAS (ORAL E ESCRITA) PARA OBTER OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 1, 2, 3, 4

6. INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO DOUTROS SERVIZOS DE SAÚDE

7. ACCIÓN DE VERÁN 2017: CAMPAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA

8. AXUDAS DE MOBILIDADE ERASMUS + COMPLEMENTARIAS ÁS ACHEGADAS POLA UNIÓN EUROPEA

9. PUBLICADA A CONVOCATORIA DAS OPOSICIÓNS DO ENSINO PÚBLICO GALEGO

10. NOVAS DESTACADAS NA WEB DE CSIF