BAREMACION DEFINITIVA MOBILIDADE ATENCION PRIMARIA SANTIAGO
21 DE XUÑO: PUBLICADA A RESOLUCIÓN POLA QUE SE PROCEDE A DAR PUBLICIDADE A BAREMACIÓN DEFINITIVA COA PUNTUACIÓN ASIGNADA, DO PROCEDEMENTO DE MOBILIDADE INTERNA NO ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DA ÁREA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CONVOCADO EN ABRIL DE 2016
21 de Junio de 2016