3 DE XUÑO: PUBLICADA A BAREMACIÓN DEFINITIVA DO ACOPLAMENTO INTERNO DE ENFERMERÍA DO CHUS (XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) E A DATA DO ACTO DE ELECCIÓN DE DESTINOS
07 de Junio de 2016

Ver adjunto