BORRADOR NOVO PACTO DE CONTRATACIÓNS
18 de Abril de 2016
Borrador da nova regulación do Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.
En cor verde se destacan as modificacións introducidas respecto ao Pacto anterior e xa analizadas en reunións previas do Grupo de Traballo e en cor amarela as novas incorporacións, logo das reunións individualizadas mantidas coa directora xeral de Recursos Humanos e que serán analizadas conxuntamente na próxima reunión prevista para o mércores 20 de abril.