Instrución emitida pola Dirección Xeral de Recursos Humanos coa data do 30 de marzo, sobre a aplicación ao persoal do Sistema Público de Saúde de Galicia do permiso polo estado de xestación das traballadoras e adaptación progresiva da xornada laboral por
04 de Abril de 2016

Instrución emitida pola Dirección Xeral de Recursos Humanos coa data do 30 de marzo, sobre a aplicación ao persoal do Sistema Público de Saúde de Galicia do permiso polo estado de xestación das traballadoras e adaptación progresiva da xornada laboral por mor de tratamentos oncolóxicos, remitida ás diferentes estruturas de xestión e entidades instrumentais da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde.

Ver fichero adjunto