DOG 15-2-2011. Resolución do 2 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
15 de Febrero de 2011

DOG 15-2-2011. Resolución do 2 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2011.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/d92fa86e062bfd6cc125783700553d2d/$FILE/03100D007P035.PDF