Proposta de actuación entre a Administración e as OO.SS relativas ao persoal da Axencia Galega de Infraestruturas
21 de Diciembre de 2017

Proposta de actuacións a desenvolver entre a Administración e as Organizacións Sindicais relativas ao persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas.