Semanais News: do 1 ao 31 de outubro
02 de Noviembre de 2017
 1. Gabinete psicosocial do programa “CSIF AYUDA”
 2. Nota informativa sobre o “concurso de traslados de persoal laboral fixo” da Xunta de Galicia
 3. Nota informativa sobre o “concurso de traslados de persoal funcionario de carreira” dos corpos xerais da Xunta de Galicia
 4. CSIF asina o “Acordo para o plan de estabilidade no emprego público dos servizos públicos da Xunta de Galicia
 5. Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Administración Xeral da Xunta de Galicia – Reunión do 5 de Outubro de 2017
 6. Comisión Paritaria de Seguimento e Interpretación do Acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración Xeral da Xunta de Galicia en materia de PRL.
 7. Novas no portal do Herald Toupeiras
 8. Comunicado conxunto das organizacións sindicais CSIF, CCOO e UXT sobre o “Acordo de condicións laborais e económicas na empresa pública de SEAGA
 9. Oferta Pública de Emprego 2017 da Universidade da Coruña
 10. Ofertas Públicas de Emprego nas Entidades Locais de Galicia
 11. NOVAS XURÍDICAS: “Os interinos en excedencia teñen os mesmos dereitos que os funcionarios de carreira “ segundo o Tribunal De Xustiza Da Unión Europea
 12. OUTRAS NOVAS: lexislación, programa PREPARA, orzamentos 2018
 13. Resumo mensual de prensa
 14. Inicio da campaña de vacinación antrigripal: do 23-outubro ao 29-decembro
 15. Convenio AECC – CSIF Galicia: outubro 2017 “O cancro de mama”

Semanais_News do 1 ao 31 de outubro do 2017