News Semanais: do 6 ao 11 de marzo de 2017
15 de Marzo de 2017
  1. Campaña da declaración da renda 2016: novidades e calendario
  2. Formación EGAP – convocatoria de cursos para persoal dos entes públicos
  3. Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis – 2 e 3
  4. Formación CELGA – convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios da probas para obter os certificados de lingua galega CELGA 1, 2, 3, 4
  5. Formación INAP – accións formativas descentralizadas no ámbito local para 2017
  6. Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico
  7. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia
  8. The Weekly Press
  9. Campaña de micromecenado: biopsia líquida – colabora
  10. Convenio AECC – CSIF galicia: marzo 2017 “Está na túa man”

Semanais_News do 6 ao 11 de marzo do 2017