News semanais: do 13 ao 22 de febreiro
27 de Febrero de 2017
 1. Modificación das instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para o persoal funcionario e laboral da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.
 2. Instrucións xubilación parcial do persoal laboral ante unha solicitude de xubilación anticipada.
 3. Formación EGAP – Actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Pública da C.A. de Galicia.
 4. Formación AGASP – Academia Galega de Seguridade Pública para o persoal de seguridade pública que traballa en Galicia.
 5. Formación INAP – convocatorias de accións formativas Instituto Nacional de Administración Pública para empregados públicos para o 1º semestre de 2017.
 6. Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 31 de xaneiro de 2017.
 7. Campaña de vixilancia da saúde para o persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia para o ano 2017.
 8. Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.
 9. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.
 10. Outras novas: instrucións nóminas, orzamentos, recualificación P.D.
 11. Manifesto Día internacional da igualdade salarial.

Semanais_news-do-13-ao-22-de-febreiro-do-2017

Para consultar as News Semanais anteriores, cicla aquí.