NEWS SEMANAIS

DO 4 AO 15 DE XULLO

1. Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico
2. Renovada a nova póliza do seguro colectivo de accidentes para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia ata o 30 de xuño de 2018
3. CSIF reclama á DGT que asuma, con carácter público, a reciclaxe do carné por puntos
4. Novas dos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta
5. Listas de contratación da Xunta de Galicia – Decreto 37/2016
6. Segunda convocatoria de actividades formativas da EGAP para persoal ao servizo da Administración da C.A. de Galicia
7. Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 30 de xuño de 2016
8. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia
9. Ofertas de emprego na Administración Xeral do Estado
10. Decreto polo que se crea a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista
11. Calendario laboral 2017 – Festas da Comunidade Autónoma de Galicia
12. Outras novas: FAS 2016, devolución pptsp, lexislación
13. The Weekly Press
14. Denuncia diario El Mundo: oferta pública de empleo “solo para hombres”
15. Convenio CSIF – AECC: “Tu salud es lo primero – julio 2016”

Ver

Ver anteriores