SUBSTITUCIÓNS. NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓNS E ADXUDICACIÓNS.
02 de Febrero de 2016
Hoxe 2 de febreiro publicáronse novos avisos de desocupacións e as adxudicacións das últimas desocupacións publicadas para a cobertura mediante substitución entre titulares.
As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.
Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.
Postos desocupados ofertados no seguinte enlace:
Postos adxudicados das últimas desocupacións publicadas no seguinte enlace: