CSI-F URXE Á XUNTA A CUMPRIR CO MANDATO LEGAL DE NEGOCIAR A EQUIPARACIÓN SALARIAL DO PERSOAL DOS ENTES INSTRUMENTAIS
28 de Enero de 2016

A diferenza salarial dalgúns entes con respecto ao persoal da Xunta alcanza nalgúns casos o 36,6% (6.400€ menos) para postos da mesma categoría e coas mesmas funcións

Ver Galería