EGAP. PLAN DE FORMACIÓN PARA O PERSOAL DA ADMÓN DE XUSTIZA DE GALICIA 2016
28 de Enero de 2016
Publicado no DOG de hoxe a Resolución do 15 de xaneiro de 2016 co Plan de formación para o persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.
Accede o enlace do DOG: