TOMAS DE POSESIÓN E CESAMENTOS DO CONCURSO DE TRASLADOS
30 de Octubre de 2015
Ante a previsión da publicación no BOE e no DOG do vindeiro venres día 6 da Resolución que resolve definitivamente o concurso de traslados, a Dirección Xeral de Xustiza acaba de publicar na intranet xudicial cómo deben formalizarse os ceses e tomas de posesión dos afectados.
Ver Galería