TABOAS DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA DECEMBRO 2012 PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL
09 de Octubre de 2015

Coa publicación da Lei 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia, na nómina de outubro o persoal funcionario e laboral da Administración Xeral percibiremos a contía correspondente ao 26,23% da referida paga.

(Folla de cálculo Funcionarios) (Folla de cálculo Laborais)

Ver Galería