CSI-F INFORMA:
13 de Agosto de 2015

Publicación no Doga da Orde do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuito, CURSOS de linguaxe administrativa galega e CURSOS preparatorios para os certificados de lingua galega (CELGA) que se realizarán en distitos períodos e en varias escolas oficiais de idioms de Galicia.

Ver Galería
Ficheros Adjuntos: