LEI DE GARANTÍA DE CALIDADE DOS SERVIZOS PÚBLICOS
30 de Abril de 2015
No DOG de hoxe, 30 de abril, publícase a LEI 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.

Os ámbitos da Administración relativos á educación, á sanidade e á xustiza rexeranse pola súa normativa específica, e neles a presente lei será de aplicación supletoria.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioC3B0-090415-0001_gl.html

Ver Galería