News Semanais
25 de Abril de 2014

DO 22 AO 27 DE FEBREIRO DE 2016

Ver PDF Descargar News Anteriores

1. NOTA INFORMATIVA DA COMISIÓN DE PERSOAL - 24 DE FEBREIRO DE 2016
2. NOTA INFORMATIVA RELATIVA A PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T DE PERSOAL DE CENTROS EDUCATIVOS - 23 DE FEBREIRO
3. LISTAS DE CONTRATACIÓN XUNTA DE GALICIA
4. NOTA INFORMATIVA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL - 24 DE FEBREIRO
5. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
6. CURSOS DO INAP PARA PERSOAL DAS DISTINTAS ADMINITRACIÓNS PÚBLICAS
7. PRAZAS ESCOLAS INFANTIS 0-3 ANOS
8. OUTRAS NOVAS: CURSOS EGAP, OEP, RPT, INSTRUCCIÓN SOBRE VACACIÓNS, PERMISOS...
9. OS SETE CONSELLOS PARA MELLORAR A SAÚDE CARDIOVASCULAR - AMERICAN HEART ASSOCIATION
10. THE WEEKLY PRESS
11. PROGRAMA DE ADOPCIÓNS ESPECIAIS - FUNDACIÓN MENIÑOS

Ver Galería