COMUNICADO CONXUNTO DA CSI•F,UXT, CIG E CC.OO SOBRE PAGA EXTRA PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DA XUNTA E ENTIDADES PÚBLICAS SO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.
18 de Noviembre de 2013

COMUNICADO CONXUNTO DA CSI•F,UXT, CIG E CC.OO SOBRE PAGA EXTRA PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DA XUNTA E ENTIDADES PÚBLICAS SO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

(COMUNICADO CONXUNTO PAGA EXTRA 2012 Y 2013)

(C. CONXUNTO PAGA EXTRA 2012 ENTES INSTRUMENTAIS)

Ver Galería