INFORMACIÓN SOBRE A REUNIÓN DO 16-10-2013 RELATIVA Á PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DOS SERVIZOS PERIFÉRICOS DO SERGAS E PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS DO PERSOAL FUNCIONARIO DL1/2008 INCLUÍDOS VETERINARIOS...
18 de Octubre de 2013

INFORMACIÓN SOBRE A REUNIÓN DO 16-10-2013 RELATIVA Á PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DOS SERVIZOS PERIFÉRICOS DO SERGAS E PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS DO PERSOAL FUNCIONARIO DL1/2008 INCLUÍDOS VETERINARIOS E PERSOAL DOS CORPOS/ESCALAS DA LEI 17/1989

No día de onte, 16 de outubro de 2013, tivo lugar a reunión correspondente á RPT de Sanidade e Sergas (Persoal funcionario RDL 1/2008 incluídos Veterinarios e Persoal Lei 17/89).
En representación da Consellería de Sanidade e do Sergas asisten a Subdirectora Xeral de Xestión de Persoal e Réxime Retributivo así como a Xefa do Servizo de Xestión de Persoal.
Con carácter previo, as representantes da Consellería, infórmannos duns cambios que se introducirán na proposta de RPT e que non figuran na documentación facilitada:

Vea a información completa no ficheiro que se adxunta...