ALEGACIÓNS, PROPOSTAS E CONSIDERACIÓNS AO BORRADOR DE ORDE CONXUNTA DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E DA CONSELLERIA DE FACENDA, POLA QUE SE REGULA A XORNADA E HORARIO DE TRABALLO, A FLEXIBILIDADE HORARI
21 de Mayo de 2013

ALEGACIÓNS, PROPOSTAS E CONSIDERACIÓNS AO BORRADOR DE ORDE CONXUNTA DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E DA CONSELLERIA DE FACENDA, POLA QUE SE REGULA A XORNADA E HORARIO DE TRABALLO, A FLEXIBILIDADE HORARIA E O TELETRABALLO NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

(Máis)

Ver Galería