NOTA INFORMATIVA CORRESPONDENTE Á XUNTANZA ENTRE O COMITÉ INTERCENTROS E A ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR O (17-04-2013) , NO QUE SE ABORDARON OS SEGUINTES TEMAS:
18 de Abril de 2013
Ver Galería