NEWS SEMANAIS DO 7 AO 11 DE ABRIL
27 de Marzo de 2013

Ver PDF Ver anteriores

1. COMUNICADO DE CSI-F SOBRE LA PROPUESTA DEL CODIGO ETICO INSTITUCIONAL
2. ÉXITO EN LA CONCENTRACIÓN CONVOCADA POR CSI-F FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ
3. INFORMACIÓN XURISPRUDENCIAL SOBRE PROCESOS SELECTIVOS
4. LISTAS DE CONTRATACIÓN NO SERGAS
5. COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO SOBRE A XUBILACIÓN PARCIAL DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA
6. ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CSI•F Á PROPOSTA DE INSTRUCIÓNS SOBRE HORARIO, XORNADA, FLEXIBILIDADE E O TELETRABALLO
7. NOVAS DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS NA XUNTA
8. OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PÚBLICO NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
9. OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO NA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO
10. OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL
11. OFERTA DE EMPREGO NO INSTITUTO GALEGO DE AGROALIMENTARIA
12. ACCIÓNS FORMATIVAS NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PUBLICA - AGASP
13. CURSOS PARA PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA NA EGAP
14. OUTRAS NOVAS: REFERENCIAS NORMATIVAS

1. ANTEPROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA: TEXTO E ALEGACIÓNS DE CSI•F

2. ACORDO DE XUBILACIÓN PARCIAL PARA O PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA: PROPOSTA DE PROCEDEMENTO DE CSI•F

3. FORMACIÓN CONTINUA PARA EMPREGADOS PÚBLICOS

4. BOLSAS DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN

5. CONCURSOS DE TRASLADOS NA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO

6. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO

a) ADMINISTRACIÓN LOCAL

b) UNIVERSIDADE

c) ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

d) ADMINISTRACIÓN SANITARIA

7. FONDO ACCIÓN SOCIAL - EMPREGADOS DE XUSTIZA

8. RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO

9. ESTRUTURA ORGÁNICA DA VICEPRESIDENCIA

10. ACORDO EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

Ver Galería