A XUNTA DE PERSOAL DE SERVIZOS CENTRAIS DA XUNTA DE GALICIA DENUNCIA A PERMANENTE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA REALIZAR FUNCIÓNS PROPIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS...
14 de Marzo de 2013

E mentras, o goberno galego destruie emprego publico e realiza ERE's na Xunta...

(Máis)

Ver Galería