DOG 11-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma...
11 de Junio de 2012

DOG 11-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120611/AnuncioG0164-050612-0008_gl.pdf