DOG 5-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se implantarán ...
05 de Junio de 2012

DOG 5-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se implantarán en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2012-2013.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120605/AnuncioG0164-300512-0003_gl.pdf