DOG 1-6-2012. Resolución do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño...
01 de Junio de 2012

DOG 1-6-2012. Resolución do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2012-2013.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120601/AnuncioG0164-280512-0001_gl.pdf
--