DOG 30-5-2012. Orde do 16 de maio de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011 convocados pola Orde do 20 de xaneiro de 2012 (DOG do 27 de xaneiro).
30 de Mayo de 2012

DOG 30-5-2012. Orde do 16 de maio de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011 convocados pola Orde do 20 de xaneiro de 2012 (DOG do 27 de xaneiro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120530/AnuncioG0164-220512-0001_gl.pdf