DOG 28-5-2012. Resolución do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados de mestres convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011...
28 de Mayo de 2012

DOG 28-5-2012. Resolución do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados de mestres convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011 (DOG do 15 de novembro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120528/AnuncioG0164-230512-0003_gl.pdf