ACTUALIZACIÓN TEMARIOS EGAP – Escola Galega de Administración Pública
27 de Octubre de 2011

O día 24 de outubro aparecen actualizados os seguintes temarios editados pola EGAP, con estas aclaracións:
Achégase a nova versión do Tema 5, pois o seu contido foi modificado pola recente Lei 20/2011, de 21 de xullo, do Rexistro civil (BOE nº 175, de 22 de xullo de 2011).En concreto, esta lei modificou o artigo 30 do Código civil. A entrada en vigor de tal modificación tivo lugar o 22 de agosto.
Polo que incumbe ao tema modificáronse as páxinas 4, 5 e 6 que corresponden ao epígrafe 3.2.1 O nacemento e o primeiro parágrafo do epígrafe 3.2.2. Protección do concibido pero aínda non nado. Achégase o tema completo, unha vez introducidas as modificacións.

Para máis información sobre todos os temarios editados pola EGAP, no enlace: http://www.heraldtoupeiras.es/notpdc.html